03-6565200

homeplus – הום פלוס סוכנות תיווך נכסים בתל אביב

חפש עוד

נכסים מסחריים

בראש פינה 22 – מכירה
מיקום מעולה בו קיים מגדל אחד ו-2 נוספים ייבנו בצמוד, חנות של 67 מ"ר + גלריה, בבניין שעומד לפני תמ"א. 1,900,000 ש"ח

ברמת החייל, הברזל 11 – מכירה
בית רופאים יפה ומפואר במיוחד, בקומה 7 (אחרונה), קליניקה, 48 מ"ר, 2 חדרים, נוף לרח' הברזל. 880,000 ₪.  אפשרות לחניה מקורה 150,000 ₪.

בבני ברק, בר כוכבא 4 – מכירה
50 מ' מהרכבת הקלה, בבניין חדש ומפוארמשרדים למכירה,  230 מ"ר ברמת מעטפת. 2,190,000 ₪. אפשרות לרכישה או שכירות של עד 4 חניות. המחיר ירד!

בהגר"א 39-41 – מכירה – המחיר ירד!

פינת ראש פינה, 200 מ' מבניין אלקטרה סיטי, מעבר לכביש ממגדל אלדן שייבנה בפינה, 120 מ' ממגדל BMW, בקיצור, בצנטרום של הפיילה, 4 חנויות בשטח כולל של 140 מ"ר.
קיים שוכר ל-3 שנים בתשואה של 6%. השקעה מעולה שתניב פרי מאוד מעניין תוך שנים בודדות.
מחיר מבוקש  3,300,000 ש"ח

ברמת החייל, הברזל 11- השכרה
בבית רופאים, קומה 7/7, קליניקה/משרד להשכרה, 2 חד, 48 מ"ר, חזית  5000₪ + מע"מ/ חודש

בני ברק, בר כוכבא 4 – השכרה –  המחיר ירד!
50 מ' מהרכבת הקלה, בבניין חדש ומפוארמשרדים להשכרה,  230 מ"ר.
45 ש"ח/למ"ר ברמת מעטפת.
65 ש"ח /למ"ר עם גמר ברמה גבוהה.

בשוקן 5- השכרה
משרדים להשכרה – קומה ב', 3.5 חד', 70 מ"ר, חניה.  4,200 ₪ + מע"מ/חודש

במגדל משה אביב ר"ג – להשכרה
משרדים מפוארים להשכרה,בקומה ה – 26,  17 חדרים + מטבח גדול + 585 מ"ר, ניתנים להרחבה. 85 ש"ח/ מ"ר + מע"מ לחודש.
אופציה לחניות במחיר 1000 ש"ח + מע"מ/חודש לחניה.

במגדל משה אביב ר"ג – להשכרה
במגדל משה אביב ר"ג, משרדים כחדשים להשכרה, 80 מ"ר עד 270 מ"ר, קומות 26+33 , 75 ש"ח/ מ"ר + מע"מ לחודש.
אופציה לחניות במחיר 1000 ש"ח + מע"מ/חודש לחניה.

במגדל משה אביב ר"ג – להשכרה
במגדל משה אביב ר"ג, בקומה ה – 39, משרדים מפוארים להשכרה, 7 חדרים + מטבחון, 230 מ"ר, 20,000 ₪  + מע"מ.
אופציה לחניות במחיר 1000 ש"ח + מע"מ/חודש לחניה.