03-6565200

homeplus – הום פלוס סוכנות תיווך נכסים בתל אביב

חפש עוד

להשכרה ולמכירה- נכסים מסחריים

במידטאון – מנחם בגין 144 – השכרה
בקומה 35, משרדים להשכרה, 500 מ"ר + חניה ל – 12 מכוניות. 100ש"ח/מ"ר

ה' באייר 10- השכרה
ככר המדינה, משרדים להשכרה, 196 מ"ר.       14,500 ₪ לחודש.

המסגר 49 – השכרה
בניין עצמאי. משרדים להשכרה 50 מ"ר עד 850 מ"ר. ניתן להתאים לצרכי השוכר. גג שימושי ונעים. שכ"ד מבוקש – 39 ₪/מ"ר בלבד!

בהרצליה פיתוח
משרדים משופצים להשכרה 600-3400 מ"ר, כולל חניות  שכ"ד מבוקש – 60 ₪/מ"ר.